OČNý ULTRAZVUK: INDIKáCIE A PRIEBEH VYŠETRENIA

Očný ultrazvuk: indikácie a priebeh vyšetreniaRedakcia Choice
Anestézia na predĺženie frenula
Anestézia na predĺženie frenula
Ultrazvukové vyšetrenie oka vám umožní vidieť, čo sa deje za okom, teda v očnej jamke. Skúška sa vykoná, keď na diagnostiku pacienta nie je možné použiť štrbinovú lampu. Stáva sa to vtedy, keď v dôsledku sivého zákalu alebo endospermu nemožno rohovku prehliadnuť