DIéTA PRE 40-ROČNéHO MUŽA, KTORý FYZICKY PRACUJE S CHORýM ŽALúDKOM

Diéta pre 40-ročného muža, ktorý fyzicky pracuje s chorým žalúdkomRedakcia Choice
Anestézia na predĺženie frenula
Anestézia na predĺženie frenula
Môj manžel trpí žalúdočnými problémami (gastroduodenitída, polypy, erózie, reflux).Manžel pracuje fyzicky a je jediným zdrojom príjmu v našej rodine. Je vysoký a štíhly, 183 cm a váži 74 kg. Bol u gastroenterológa a ďalších. Za všetkým