NOVé PRAVIDLá POCHOVANIA PRE ĽUDí, KTORí ZOMRELI NA COVID-19
Hlavná / Správy / 2020

Nové pravidlá pochovania pre ľudí, ktorí zomreli na COVID-19Redakcia Choice
Anestézia na predĺženie frenula
Anestézia na predĺženie frenula
Počas epidémie koronavírusov platia nielen pre pohreb špeciálne pravidlá, ako napríklad obmedzenie počtu účastníkov. Zvýšené preventívne opatrenia prijímajú aj pohrebné ústavy. Ministerstvo zdravotníctva vydalo nové nariadenie. Spolu s oznámením