AKá JE PRE VáS OPTIMáLNA VYVáŽENá STRAVA?

Aká je pre vás optimálna vyvážená strava?Redakcia Choice
Anestézia na predĺženie frenula
Anestézia na predĺženie frenula
Vyvážená strava by mala poskytovať správne množstvo výživných látok potrebných na uspokojenie výživových potrieb. Zároveň je potrebné nájsť rovnováhu medzi dennou aktivitou a množstvom kalórií potrebných na údržbu