TVáROU V TVáR NEPLODNOSTI - DIAGNOSTICKé TESTY PRE ŽENY A MUŽOV

Tvárou v tvár neplodnosti - diagnostické testy pre ženy a mužovRedakcia Choice
Anestézia na predĺženie frenula
Anestézia na predĺženie frenula
Znalosti Poliakov o neplodnosti a jej diagnostike sú stále nízke. Medzitým je to problém, ktorému musí čeliť dokonca každý piaty pár v Poľsku. Odborná diagnostika a vhodná liečba významne zvyšujú šancu na a